Обука за припадника специјализоване јединице заштиту од пожара

Print

 

ОБУКА ПРИПАДНИКА

 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА

 

 

                Од 20.05.2013 год. до 24.05.2013 године у Регионалном центру за професонални развој запослених у образовању Летњиковац – Шабац, биће одржана Обука специјализованих јединица цивине заштите за заштиту од пожара. На обуци учествује 27 полазника.

·       Општи циљ обуке је подизање нивоа знања из области заштите од пожара.

·   Специфични циљеви су: упознавање полазника са превентивним мерама заштите од пожара, основним процесом горења, средствима за гашење пожара, опремом за гашење пожара и спасавања и ватрогасном тактиком.

 

                                           Н А С Т А В Н И   П Л А Н   О Б У К Е