Print

  

Начелник округа:

- функционер –

Начелник округа у складу са Уредбом о управним окрузима ( '' Сл. гл. РС '' бр.15/2006)

Орган државне управе доставља Начелнику управног округа директиве и инструкције које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе и извод из плана рада органа државне управе који се односи на план рада окружне подручне јединице.

Начелник управног округа за свој рад одговара министру за државну управу и Влади. Начелника поставља Влада на четири година, на предлог министра за послове управе, а сагласно Закону о државној управи.

Решењем Владе 24 број: 119-12071/2018 од 12.12.2018 године на период од четири година за начелника Мачванског управног округа са седиштем у Шапцу постављен је дипл. инжењер пољопривреде  Владан Красавац.

Контакт телефон:015/341-166,

е-mail>This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.