Осма редовна седница Савета Мачванског управног округа

Print

 

Осма редовна седница Савета Мачванског управног округа, трећег сазива, одржана је у среду 06.11.2013. године у просторијама Мачванског управног округа Шабац, са почетком у 11,00 часова. Седници су присуствовали чланови Савета: Светомир Вешић - начелник управног Округа и председавајући Савета, Владица Марковић - председник општине Владимирци и Милош Милошевић – градоначелник града Шапца.


Седници су присуствовали без права гласа: Петровић Радомир дир. Међуопштинског архива за Мачвански управни округ и Данило Недељковић - начелника одсека инспекције рада за Мачвански управни округ.

Остали председници општина и градоначелник града Лознице нису оправдали своје одсуство.

Председавајући је отворио седницу, констатовао да за одржавање седнице не постоји кворум и предложио следећи

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д:

 

1.      Усвајање записника са 6. и 7. седнице Савета МУО трећег сазива.

2.      Извештај начелника Мачванског управног округа о посети АП Косово и Метохија.

3.      Финансирање међуопштинског архива за Мачвански управни округ.

4.      Извештај начелника одсека инспекције рада за Мачвански управни округ.

5.      Разно.

  

Примедби и допуне на предложени дневни ред није било, те се прешло на рад по предложенoj тачки дневног реда.

 

 1. тачка дневног реда:

 

Председавајући је присутне подсетио да су записници достављени уз позив за седницу и отворио дискусију по истом.  

Како примедби и дискусије на записникe са шесте и седме редовне седнице Савета Мачванског управног округа, трећег сазива није било, записници су усвојени једногласно.


2. тачка дневног реда:

 

У вези са другом тачком дневног реда начелник округа поднео је детаљан и исцрпан извештај о посети АП Косово и Метохија. Владина канцеларија за Косово и Метохију организовала је посету КиМ са циљем да се обиђу бројни културно историјски споменици и да се одрже састанци са начелницима округа.


Дана 16.10.2013 у 8:00 ч. испред Палате '' Србија '' у Београду пут Косова и Метохије кренула је група начелника из Војводине, Шапца и Ваљева, а у Крагујевцу и Краљеву су се придружили остали .

 Првог дана путовања начелници округа посетили су Лепосавић где су се састали са  Недељковић Раденком - начелником Косовско-митровачког округа и Јаблановић Драганом – кандидатом за председника општине. На састанку који је одржан у Лепосавићу поред уобичајених тема издвојила се и тема предстојећих избора на КиМ. После састанка начелници су са домаћинима обишли студентски дом у Лепосавићу, а по обиласку дома пут је настављен даље ка јужном делу КиМ. Око 18 ч стигли су у манастир Високи Дечани, где су лепо дочекани.Због гостију из централне Србије и Војводине учинили су посебну част и отворили сандук са моштима Светог цара Стефана. По завршетку целивања моштију монах је говорио о манастиру, цару Стефану и историји српског народа у овом делу КиМ. Начелници су у манастиру преспавали и сутрадан 17.10.2013 г. након молитве и доручка кренули даље ка Пећкој Патријаршији.

У Пећкој Патријаршији дочекала их је игуманија манастира Февронија и сестра Ирина која је укратко представила постанак и развој српске државе, световну и духовну везу тадашњих владара, као и устоличење патријарха у самом манастиру.У Пећкој Патијаршији их је дочекала наченица округа Винка Радосављевић са сарадницима која је са колегама разменила искуство и мишљења. По обиласку манастира Пећка Патријаршија начелници су отишли у Велику Хочу где их је примио сеоски свештеник, потом су обишли Завичајни музеј који је основан средствима Канцеларије за КиМ, а одатле пут су наставили даље према Штрпцу. Иако је била планирана посета Богословији иста није реализована из техничких и безбедоносних разлога.Начелници су посетили манастир Светих Архангела у окиру кога се налази гроб цара Душана, а више детаља о самом манастиру изнео је директор Мирко Крлић. Око 18ч стигли су у Штрпце где их је дочекао начелник Косовског управног округа - Владета Костић и кандидат за преседника општине - Иван Реџић као и кандидати за одборнике. Одатле сви заједно су отишли на митинг који је организован поводом локалних избора у селу Врбештица. Присутни на митингу су се одушевили посетом начелника из Србије и Војводине који су на тај начин показали да држава Србија стоји уз свој народ на КиМ.

У петак 18.10.2013 год.начелници су посетили Грачаницу где је прво одржан састанак начелника са представницима Срба на КиМ на ком је било речи о изборима, а присутним су предочени проблеми са којима се српски народ на КиМ свакодневно суочава. Из грачанице отишли су на Газиместан и село Бабин Мост, а посету АП КиМ завршили су посетом манастира Бањска на северу КиМ.

Тродневно путовање завршео је повратком у Београд 18.10.2013 год. у касним вечерњим сатима.

У свом излагању начелник је истакао да током посете и обиласка нису имали пратњу, а посебан акценат ставио је на социјално – економску разлику између српског и албанског дела КиМ и економску развијеност и изграђеност ова два дела КиМ.

 

3. тачка дневног реда:

 

Петровић Радомир дир. Међуопштинског историјског архива за Мачвански управни округ изнео је проблем финансирања архива истакавши да је ово питање више пута разматрано и да се радило на решавању овог проблема али да помака нема, општине и даље избегавају плаћање својих обавеза, односно финансирање архива.


Директор је истакао, да је у више наврата покушао да ступи у контакт и закаже састанак са председницима општина и градоначелницима али да је обзиром на њихове свакодневне обавезе било немогуће ускладити датуме одржавања састанака са сваким од њих, па је као решење истим предложио да овласте по једно лице које ће бити задужено да у њихово име разговара са директором архива како би се што брже и ефикасније решило питање финансирања ахива.

 Петровић је истакао да су на претходној седници Савета неки председници општина предлагали да архив не пружа услуге оним општинама које избегавају, односно не учестују у финасирању архива и напомиње да ће свим председницима општина и градоначелницима послати допис у ком ће навести колико је свака општина односно град у обавези да плати архиву уз напомену да у колико не буду измирили финансијске обавезе према архиву, архив неће преузимати архивску грађу и вршити заштиту исте.

Директор се још једном осврнуо на исторјски развој архива, одосно на оснивачки акт архива и чињеницу да су исти потписале све општине на подручју Мачванског управног округа.

 

Милош Милошевић – градоначелник града Шапца предлаже да директор архива и он  одрже састанак на ком ће се договорити о даљим мерама које ће бити предузете према несавесним општинама и граду Лозници. Предаже да се упути допис свим председницима општина и градоначелнику града Лозница у ком ће се прецизно навести колико је свака локалне самоуправе у обавези да учествује у финансирању архива и то не само материјалних већ свих трошкова архива.У колико локалне самоуправе не уложе примедбу на тако одређен износ и у колико ни након тога не изврше уплате, архив ће обуставити примање и чување архивске грађе.

 

4. тачка дневног реда:

 

Данило Недељковић - начелника одсека инспекције рада за Мачвански управни округподнео је детаљан извештај о раду и активностимаове инспекције на подручју Мачванског управног округа.

Начелник је истакао да на подручју МУО има 11 инспектора који врше надзор над применом прописа у области рада и безбедности на раду. У току 2013 године до сада је извршено 2.627 надзора и утврђено 1.552 недостатка у области радих односа и безбедности на раду. До сада има 27 тешких повреда на раду, 1 колективна повреда и 1 повреда са смртним исходом и поднето је укупно 238 Захтева за покетање прекршајног поступка.

Посебан акценат у свом извештају начелник је ставио на нелегалан рад где су послодавци веома организовани и упознати са свим манама актуелног Закона о раду. Рок за пријаву радника је 3 дана за пријаву на ПИО и 8 дана за пријаву у РФЗО тако да су радници поучени шта треба да кажу када дође контрола. Одмах после обављеног разговора са послодавцем ова лица се пријаве, тако да се као позитиван исход поступка наводи чињеница да се на овај начин делимично смањи број нелегалног рада, али проблем је и у томе што се та лица пријаве само на месец дана тако да након истека рока од месец дана поново постају непријављена.

Када је у питању радно време проблем је организовање прековремеог рада супротно закону. На овај проблем указује синдикат код послодавца али проблем је доказивање постојања прековременог рада обзиром да је у евиденцијама послодавца све у границама закона, радници у оваквим ситуацијама сарађују са послодавцем, односно на страни су послодавца и у разговору са инспектором негирају постојање прековременог рада и ту је рад ове инспекције блокиран односо не може се на други начин доказати постојање прековременог рада.

Када су у питању годишњи одмори ту не постоје велике неправилности и углавно се сви послодавци придржавају законског минимума од 20 радних дана и доносе решења о коришћењу годишњег одмора.

Што се тиче  кашњења у исплати зарада инспекција није радила контроле по службеној дужности већ само по пријавама радника. У том случају доносе решења и послодавци у највећем броју случајева у таквим ситуацијама исплате зараду само за конкретног радника, јер морају у остављеном року да изврше решење, док остали радници и даље чекају на исплату. Према сазнањима начелника велики део радника се обраћа директно оновном суду поводом овог проблема.

Када је у питању престанак радног односа постоји велики број пријава радника против послодавца који им нису вратили радну књижицу након престанка радног односа. У таквим случајевима доноси се решење којим се послодавцу оставља рок у ком је у обавези да поступи по истом обзиром на законску обавезу послодавац да радну књижицу врати запосленом даном престанка радног односа.

 

 У области безбедности и заштите на раду законодавац је увео обавезу да сви послодавци морају да имају лице задужено за безбедност на раду.

Што се тиче опреме за рад, постоји опрема која подлеже периодичним проверама сваке 3 год. и ту је пронађен велики број недостатака, такође и у тим ситуацијама ова инспекција доноси решења за отклањање недостатака и оставља одређен рок послодавцима да поступе по истим.

 

Седница је завршена у 12,15 часова.

       Број: 908-06-00002 /2013-1

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Thursday the 18th. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©