Print

 

 

 

 

ИНТЕРНИ АКТ ЗА ПОСТУПАК ЈАВНИХ НАБАВКИ У МАЧВАНСКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ 2021  Кликни овде

 

 

1. Предмет јавне набавке мале вредности  у току 2017.године.Комплетна документација:

План јавних набавки за 2017

 

 

1. Предмет јавне набавке мале вредности  у току 2016.године.Комплетна документација:

План јавних набавки за 2016 1

План јавних набавки за 2016 2

План јавних набавки за 2016 3

Набавка бензина - погонског горива за потребе службених возила

01 Одлука о покретању поступка

02 Решење о образовању комисије за јавну набавку

03 Конкурсна документација

03.1 Позив на понуду MOL Serbia

03.2 Позив на понуду NIS AD Novi Sad

03.3 Позив на понуду Lukoil Srbija AD

04.1 Изјава Светомир Вешић

04.2 Изјава Љиљана Петровић

04.3 Изјава Владимир Поповић

05 Записник о отварању понуда

06 Извештај о стручној оцени понуда

07 Одлука о додели уговора

Уговор Lukoil 1

Уговор Lukoil 2

Набавка канцелариског материјала

01 Одлука о покретању поступка

02 Решење о образовању комисије за јавну набавку

03 Конкурсна документација

03.1 Позив на понуду Књижара Његош

03.2 Позив на понуду Графосел

03.3 Позив на понуду Плус Папир

03.4 Позив на понуду Триангл папир

04.1 Изјава Светомир Вешић

04.2 Изјава Љиљана Петровић

04.3 Изјава Владимир Поповић

05 Записник о отварању понуда

06 Извештај о стручној оцени понуда

07 Одлука о додели уговора

Уговор Grafosel 1

Уговор Grafosel 2

Уговор Grafosel 3

 

 

1. Предмет јавне набавке мале вредности  у току 2015.године.Комплетна документација:

План јавних набавки за 2015

Набавка бензина - погонског горива за потребе службених возила

01 Одлука о покретању поступка

02 Решење о образовању комисије за јавну набавку

03.1 Позив на понуду MOL Serbia

03.2 Позив на понуду NIS AD Novi Sad

03.3 Позив на понуду Lukoil Srbija AD

04 Изјава

05 Записник о отварању понуда

06 Извештај о стручној оцени понуда

07 Одлука о додели уговора

08 Пропратни акт записника

Набавка канцелариског материјала

01 Одлука о покретању поступка

02 Решење о образовању комисије за јавну набавку

03.1 Позив на понуду Књижара Његош

03.2 Позив на понуду Графосел

03.3 Позив на понуду Триангл папир

03.4 Позив на понуду Папирус

04 Изјава

05 Записник о отварању понуда

06 Извештај о стручној оцени понуда

07 Одлука о додели уговора

08 Пропратни акт записника

09 Допис уговор

 

 

1. Предмет јавне набавке мале вредности  у току 2014.године.Комплетна документација:

План јавних набавки за 2014

Набавка телефонске централе

01 Одлука о покретању поступка

02 Решење о образовању комисије за јавну набавку

03 Записник о отварању понуда

04 Пропратни акт централа

05 Извештај о стручној оцени понуде

06 Одлука о додели уговора

07 Уговор

08 Допис уговор

Набавка бензина - погонског горива за потребе службених возила

01 Одлука о покретању поступка

02 Решење о образовању комисије за јавну набавку

03.1 Позив на понуду MOL Serbia

03.2 Позив на понуду NIS AD Novi Sad

03.3 Позив на понуду Lukoil Srbija AD

04 Изјава

05 Записник о отварању понуда

06 Извештај о стручној оцени понуда

07 Одлука о додели уговора

08 Пропратни акт записника

Набавка канцелариског материјала

01 Одлука о покретању поступка

02 Решење о образовању комисије за јавну набавку

03.1 Позив на понуду Књижара Његош

03.2 Позив на понуду Графосел

03.3 Позив на понуду Триангл папир

03.4 Позив на понуду Папирус

04 Изјава

05 Записник о отварању понуда

06 Извештај о стручној оцени понуда

07 Одлука о додели уговора

08 Пропратни акт записника

09 Уговор са Графосел - ом

10 Допис уговор

Осигурање запослених и путничких возила

01 Одлука о покретању поступка

02 Решење о образовању комисије за јавну набавку

04 Изјава

05 Записник о отварању понуда

06 Извештај о стручној оцени понуда

07 Одлука о додели уговора

08 Пропратни акт записника

 


Наше актуелне јавне набавке можете погледати на порталу Јавних Набавки    Кликни овде.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Saturday the 20th. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©