Print

 

У С Л У Г Е

           У пријемној канцеларији Мачванског управног округа сваког радног дана у периоду од 07 и 30 до 15 и 30 часова пружају следеће услуге:                                                                                 

  1. Подношење Захтева за приступ информацијама од јавног значаја
  2. Непосредни пријем поднесака од странака и достављање окружним подручним јединицама на решавање;
  3. Обавештавање странака о делокругу рада појединих инспекцијских органа, о начину састављања и предаји поднесака ( таксе, прилози итд. );
  4. Обавештавање странака, на лични захтев, о току кретања предмета по поднетим захтевима и осталим поднесцима;
  5. Пружање грађанима и других обавештења која треба да им олакшају завршавање послова код органа државне управе.

 

Поред горе наведених  услуга можете преко портала еУправе наручити Захтев за приступ информацијама од јавног значаја тако што ћете кликнути овде.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Saturday the 20th. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©