Тринаеста редовна седница Савета Мачванског управног округа

Print

 

Тринаеста редовна седница Савета Мачванског управног оруга, трећег сазива, одржана је у четвртак 11.09.2014. године у просторијама Мачвнаског управног округа у Шапцу , са почетком у 11 часова.

Седници су присуствовали чланови Савета: Светомир Вешић- начелник Упраног округа и председавајући Савета, Борка Кокановић – начелник Одељења санитарне инспекције, Мирослав Мићић- прдседник Општине Љубовија , Дејан Нешић – заменик председника Општине  Владимирци, Душан Илинчић – председник Општине Коцељева и Ненад Ђурић – начелник Опште управе града Шапца.

Д Н Е В Н И   Р Е Д :

  1. 1.       Усвајање записника са 12. седнице Савета МУО трећег сазива
  2. 2.       Извештај начелнице Одељења санитарне инспекције за МУО
  3. 3.       Активности око санирања штете од поплава и клизишта
  4. 4.       Разно

Прва тачка денвног реда:

Председавајући је присутне подсетио да је записник са претходне седнице достављен уз позив за седницу и отворио дискусију по истом.

Како примедби и дискусије на записник са 12. Редовне седнице Савета Мачванског управног  округа, трећег сазива није било, записник је усвојен једногласно.

Друга тачка дневног реда:

Борка Кокановић - начелник Одељења санитарне инспекције за МУО

Водоснабдевање - Одсек за санитарни надзор са седиштем у Шапцу тренутно ради у некомплетном саставу, због боловања али упркос томе обавља све задатке који су тог дана по распореду из редовног надзора и велики број предмета из ванредног надзора.Што се тиче ванредног надзора ту је велики број предмета носиоца узрочника заразних болести или како се то у обичном жаргону каже клицоноше. То су људи који су у обавези да изврше прописани здравствени преглед да би могли да обављају одређене послове везане пре свега за производњу воде, хране и чување деце, за рад на медицинским поступцима који су везани за рад на отвореном телу и укупно велики број тих области у којима су обавезни сви они који раде да обаве тај здравствени преглед. Уколко се догоди да на здравственом прегледу буде утврђено присуство микроорганизама који су узрочиници заразних болести, те особе морају да буду удаљене са својих редовних послова до момента док не стекну здравствену способност. Када је реч о редовним пословима, извршени су послови надзора над водоснабдевањем односно утврђивањем правилности и неправилности у раду правних субјеката који врше производњу и промет, односно дистрибуцију воде до крајњих корисника. На подручју нашег МО послује 8 централних водовода , а осим њих постоји одређен број локалних водовода који су под редовним надзором. Воде из локалних  водовода  нису редовно под надзором,  односно вода се редовно не испитује а то није добро. Када је реч о централним водоводима и водоснабдевању постоји одређени број недостатака и проблема који се могу груписати а ја бих на првом месту истакланепоседовање решења о одређивању зона санитарне заштите за изворишта и та решења не поседује централни водовод Коцељева, централни водовод Града Шапца, водоводи општине Владимирци и водоводи који су на територији оштине Крупањ. То је обавеза по Закону о водама, по чл. 77.ст.2. где  пише и прописано је да свако извриште водоснабдевања мора имати одређене зоне санитарне заштите. У обухвату зона и о томе како се у њима поступа одређено је и прописано  Елаборатом о зонама санитарне заштите и ја  предлажем да се приступи томе и да се што пре прибаве та решења која потписује  и издаје  Министар задравља. Када је реч о поступањима у оквиру централних водовода , у Граду Шапцу централни водовод добро поступа када су у питању прибављања сагласности везаних за доношење  решења о давању сагласности на идејне пројекте и сада су приступили подношењу захтева за издавање решења за давање сагласности за коришћење  свих делова мреже које су сада у реконструкцији које су завршене или ће бити скоро завршене као и за оне које су претходно биле у поступку. На овај начин не поступају у другим општинама и Граду Лозници па би то истакла као проблем и требало би на томе да се поради. Квалитет, односно исправност воде за пиће у Граду Шапцу у централном водоводу је изузетна , исправне су воде са неким малим одступањима повременим у смислу повећаног нивоа дезинфекционог средства односно хлора.Када су у пиању Владимирци некад је  хлор повећан. Лозничка вода је исправна Малозворничка такође  а Љубовијска још увек исто тако.

Предшколске установе – Такође објекти и делатности где су под надзором услови рада изузетно остељиве категорије становништва и у Шапцу ПУ ради добро немамо неких примедби за сада, недостаци који се уоче отклањају се благовременео према датим решењима: Међутим, сада се појавио проблем када је у питању ПУ у општини Љуобвија. У другим ПУ није било неких неправилности.

Школски објекти – када је у питању општина Коцељева утврђен је одређени број недостатака на крају школске године у објектима у сеоском подручју у смислу оштећења објеката и када је у питању ипсправност воде којом се снабдевају школе. У ОШ Шабачка Каменица велики број ученика немају стално исправну воду за пиће. У ОШ у Крупњу поступили су по решењу, отклонили су највећи број недостатака, али неке истина прилично немарно. Прегледана је школска кухиња пре неколико дана, узети су брисеви и видећемо шта ће то да покаже и неких других тамо  примедби за сада нема. Средња школа је солидна.

Здравствени објекти -  Домови здравља су у солидном стању да су директори са својим сарадницима предузели све мере да се недостаци отклањају, да недостатака није ни било када је у питању Дом здравља Шабац, да су амбуланте изузетне и оно што је афирмативно и што желим да истакнем биће отворена за два три дана нова амбуланта на Летњиковцу. Такође у том подручју биће отворена и  нова апотека. За пример од  малих домова здравља и даље може да послужи ДЗ у Малом Зворнику,  који је заиста изузетан,то су мањи домови здравља доста добро послује и пуно је урадио ДЗ у Лозници, а Крупањ је још увек слаб, доста има недостатака али нема неке нарочите жеље да се уради другачије и да се поступи по решењу, којих је било у једном моменту 10 за отклањање недостатака  у централном објекту ДЗ.

Болнице – код њих није таква ситуација ни у болници у Шапцу ни у болници у Лозници. У болници у Лозници је неупоредиво лошија ситуација него у Шапцу. Материјални услови нису добри јер велики број објеката је дотрајао а недостаци и оштећења се не отклањају. У Лоничкој болници има недостатака за које је издато решење још пре три године. То се односи на залеђавање олукакоји су скинути и још нису враћени. Увек је проблем недостатак средстава јер нису на локалним буџетима тј. локалним самоуправама , средстава нема ни за храну ни одржавање хигијене а то је заиста велики проблем. Када је реч о шабачкој болници највећи проблем представља пријава која је поднета у вези објекта патологије и извршен је надзор, донето је решење о отклањању недостатака, поступљно је у некој мери по решењу, обавештена сам усмено али треба да извршим контроли надзор. Недостаци су постојали и постоје у делу хирургије, дође до оштеђена делова  који су припрема за операције и то треба повремено да се решава- отклања срећом што увек имају паралелне просторије за припреме и могу да се програми одвијају несметано. Проблем им је централна стерилизација која је несрећно смештена у простор који је неадекватан, који је поред транзита кроз зграду у приземљу у хирушком болоку. Тај читав простор нема никакву комуникацију у смислу вентилације са спољашном средином. Било би добро када би била обезбеђена централна вентилација. Међутим централна вентилација не ради већ десетине година и обезбеђена им је клима , која расхлађује ваздух, али не може да врши освежавање ваздуха и особље које ради ту је у веома лошим микроклиматским условима и ту постоје решења да се отклоне недостаци јер жене када буду присиљене да више немају ваздуха оне отворе луфташ кроз који улази перје голубова, а то не сме да се деси у стерилном делу , а у том случају аутоматски је поступљено неправилно. Када је реч о терцијалном нивоу здравствене заштите, постоји на нашем подручју специјална болница у Бањи Ковиљачи, нема неких проблема само малих су имали после ових киша.Околина објеката је била покривена блатом и муљем и то је отклоњено, сређено колико је било могуће, уништено је мало зеленила али нису имали неких већих штета.Специјална болница добро ради.

У  претходној седмици је било проблематичних ситуација у општини Љубовија. Када је у питању предшколска установа, централни водовод обвештена сам да велики број деце има мучнину тегобе и поврћање, а такође и одређени број запослених лица у предшклској установи.Истог дана када сам добила обавештење извршен је и надзор и узети су брисеви уха, грла носа запослених и брисеви површина прибора, затечене хране. Налази су стигли од седморо лица запослених у тој усатнови утврђен је  стафилококус, то је патогена бакерија која изазива тегобе и запослена лица су решењем удаљена са посла до излечења. Оно што је важно да знате да хигијена није добра, требало би озбиљније да се поради на томе пре свега у централној кухињи, да се понашају у складу са прописима, да куварица буде одевена прописно, да чува узорке хране  онолико колико је прописано а која је припремана и сервирана деци. Саопштила сам да се то ради 12 сати по сервирању да би се утврдило да ли постоји нека веза између хране и оних који имају тегобе. Оно што је важно да се не користи посуђе од материјала који је порозан, не би смели да користе пластичне посуде, јер су оне подложне огреботинама, оштећењима која не могу добро да се оперу и дезинфикују. То могу бити места задржавања хране и размножавања бактерија и микроорганизама. Да просторије морају бити чисте, проветрене , површине дезинфиковане, дечије играчке не могу да се користе од текстилних материјала. У просторије деца не могу да улазе у обући у којој су дошли од  куће. Није прописано каква мора бити обућа за просторију али да имају неку другу обућу. Директорица је дужна да у колектив не прима децу која имају изолован стафилококус или неку другу патогену клицу. Директорки је лекар саопштио  да може да прими оболелу децу, али она  мора да одлучи кога прима и зато је  одговорни. Деца која оболе у току дана, док родитељи не дођу морају се задржати али у излолацији у просторији  која је за то намењена, док не дођу отац или мајка да их преузму. Они који су оболели и имају потврду да имају излоловану неку клицу, дакле неку бактерију ,не могу бити примљени у боравак док не буду обескличени. Било би добро да председнк општине Љубовија обави неки разговор са управом установе, да им предочи  да су дужни да поштују неке мере зато што је  општина њихов  оснивач,стара се о неким основним условима,а деца су врло осетљива. Дакле, било би добро да се мало чешће перу санитарни чворови, да се користи дезинфекционо средство, да оно не буде само да се флаша покаже инспектору да је набављена, него да се она и користи. Доказ о томе да ли се користи или не користи су брисеви. Ако је брис тањира загађен а из тог тањира се услужује храна деци, то није добро, дакле, то је доказ да се храна не спрема како треба и не врши се деизинфекција.

Када је реч о водоводу, обавила сам надзор којим је требало да се утврди да ли је поступљено по неким мерама из фебруара месеца. Као прво приступ  до изворишта у Грабовици је неприступачан   поток такав да је немогуће доћи до изворишта. Човек који је задужен за узорковање  је прилично висок ,он је успео некако да прескочи са ручним фрижидером. Ситуација је таква да се мора правити неки инпровизовани мост да може да се пређе. Извориште мора да буде доступно надзору, јер је потребно видети каква је околина бунара,  да ли је читава ограда поред Дрине.То  у моменту надзора из фебруара месеца  није било могће.  Њива је била под кукурузом иако су   донета решења да не сме да се користи пољопривредно земљиште у  зони непосредног надзора, без обзира што нису решени имовинско правни односи.То подручје се не користи како је прописано Правилником о зонама санитарне заштите, а зоне су одређене.Та њива није изузета да се не користи са свим мерама агротехничким које ту  нису дозвољене.

Председник општине Љубовија констатуједа што се тиче њиве која је под кукурузом у близини извротишта, то питање ће бити решенено у наредних месец до два. Валснику је  понуђена пристојна накнада, али је исти то одбио.

Ниво хлора у води није добар или је у трагу или га нема или је 0,1,минимум је 0,2. То што је мало хлора и води може да буде велики проблем, продор сваке бактерије у мрежу је хидрична епидемија и угрожен је велики број становника. На брду на Читлуку код резервоара види се цурење из правца резервоара. Требало би неко да утврди да ли можда има неких оштећења. Вода се излива, прелива преко асфалта и полако улази човеку у двориште. Дакле, не иде све у сливник. Предедник општине Љубовија констатује да је то проверено и да је у питању пиштавац – извор из земље. Истиче да је базен сређен и премазан и речено им  је да је он 100% у функцији. Што се тиче изворишта у Грабовици вероватно ће се радити шасије за прелазак преко потока са мњим стопама. Овде се мора водити  рачуна због реке да те  стопе не направе застој. Председник општине је обећао састанак са директором ЈКП и извештај са састанка ће бити достављен начелници Одељења санитарне инспекције.

Председник општине Љубовија:

Што се тиче обданишта у њега нико није уложио ни  динар већ  30 година. Само су биле мале преправке са кречењем. Ое године прошао је у Министарству енергетике пројекат енергетске ефикасности и требали смо да га  реконструишемо, међутим Влада Србије од 18.03.2014 године је чекала и пре седам дана добили смо одлуку да се потпише уговор и урадићемо  реконструкцију. Обданиште ће бити затворено два до три месеца јер ми морамо да га реконструишемо комплетно.Што се тиче кухиње одређене количичне плочица су  набављене и треба да се заврши столарија, грејање,  кров кроји прокишњава и уз све то нема новца, око 100.000  еура  би требало, а обданиште располаже са око 10-15.000 еура за те намене па незнамо где да нађемо остале изворе финансирања. И у остале институције 20 година ништа није улагано. ОШ која је нова једина испуњава услове, остале школе смо кренули да сређујемо почев од Доње Оровице, Доње Љубовиђе, Врхпоља, јер смо мала општина и немамо новца. Начелница саниарне инспекцијеистиче да узорци хране нису сачувани. Бактерије су утврђене на тањиру, људима, а храна која је деци давана није затечена. Узорак није сачуван, то је одговорност онога ко ради у кухињи. Кухиња ПУ мора да буде сертификована и да има ХТЦЦП сертивикат, да се воде листе од кога је шта набављено, када, ко је произвео, који је рок употребе и ко са тим рукује. На питање  ко вас снабдева, од кога ви добијате одређене намирнице, добила сам одговор  да  из продавнице узимју виршле, саламе, да месо набављају у месари , имају доставнице, међутим оно што је затечено приликом инспекцијске конроле салама за оброк деци око 150 грама нема декларацију, тако да је немогуће видети  чији је то  производ .То мора да се чува. Сама доставница ништа не значи.

Трећа тачка денвног реда:

Душан Илинчић – председник Општине Коцељева,  после поплава општини Коцељева град је нанео велике штете од Д. Црниљева закључно са Коцељевом. Град је нанео штету домаћинствима око 1,5 милиона комада црепа  а што се тиче усева штета још није утврђена. Санирање штета од поплава иде својим током. У поплавама нема порушених кућа само адаптација постојећих. Град је падао у три наврата.

Дејан Нешић- заменик председника Општине Владимирци, Владимирце у великој мери штити планина Цер.  Када се деси град заштићена су села Скупљен и  Прово и он  више напредује према Козарици и Коцељеви док планина Цер представља грудобран за одбрану општине Владимирци од града. Од поплава  су била оштећења у Бељину и Прову а у Драгојевцу се излила вода  у незаштићеном делу. Бељин није био угрожен од Саве него од осталих водотокова , тако да поред пријављених штета на кућама, комисија која је излазила на терен је консатовала да на  кућама има оштећења и то 5 кућа у Бељину и 5 кућа у Прову. Највећа штета је била  на усевима, али се не зна да ли ће се ту нешто решавати. Рупе су остале на  насипу у Прову. Водоток који је био у понедељак био је близу коте 400 што представља опасност од поновног изливања и наношња  штете и онога што је пресејано. Вода је пробила насип на Орлачи, где укупно има 1.900 ха обрадиве земље и срећом нема стамбених јединица. Што се тиче помоћи од државе општина Владимирци је добила 40.000 комада црепа једини трошак  смо имали је  финансирање превоза и расподелу  стим ће се у већој мери санирати последице које је нанео град.

Мирослав Мићић председник општине Љубовија – Истиче да је општини Љубовија у посети био министар Велимира Илић и он је добио једну  информацију која је изашла у свим републичким новинама. Ни једна помоћ Владе Србије што се тиче механизације, да ли од путева Србије или Србијаводе , или  од надлежних институција није дошла у општину Љубовија. Све активности које су преузете, преузете су од стране локалне самоуправе и предедника Републике, које су биле у мајском делу, упућено је неких 20 и нешто машина, добијена је помоћ у гориву, цементу и редовна помоћ од Окружног дела за гориво. У четвртак је поново била  ванредна седница, десио  се поново поплавни талас  проблем је река Љубовиђа, он је пробио одређене зоне, тако да се  налазимо у веома незавидној ситуацији, а уколико буде неки већи поплавни талас биће поплављена цела Љубовија. Одвели смо Министра на лице места и  указали на то да  више немамо ни средстава ни механизације било шта да можемо да урадимо, до сада смо се сами борили,увидели смо једну апсурдну ситуацију, уколико добро изађете из ситуације поплава, а нисте предмет медија да прикажете лоше стање, у том случају нико не обраћа пажњу да би пружио  помоћ. Све док се ради како треба, сви мисле да можемо да се снађемо, а  потрошен јеновац који није из наше надлежности. Пре свега говоримо о водама првог реда , државним путевима првог и другог реда и нико неће да плати те трошкове. Пар пута смо имали састанак са Србијаводе и Србијапутевима и са њима имамо изузетно добру сарадњу ,али елементарни проблем је колико је нама познато у Влади Србије, јер се тамо ствари  често  врте у круг  нема координације између тих представника републичких институција и Владе. Мања киша уколико је буде ће у општини направити хаос. Послали смо око 40. милиона динара рачуна а наплату али нисмо добили ни један једини динар. Пре тога смо имали око 50. милиона динара као донацију од председника Републике у механизацији и редовно што смо добили за гориво. Имали смо и добили обећање да се крене према руднику Велики Мајдан,користимо њихов приватни  пут и они су рекли да ће  пут затворити. Користимо њихов далековод који ће нажалост прекинути и мораћемо сами да се снабдевамо. Пре два дана је дошао налог да се све обуставља. На све ово указали смо  Министру, и објаснили да нама ништа не треба, али да заврше рудник Велики Мајдан и Трешник  и нека нам уплате део средстава,  а за остатак ће се сами  снаћи. Позадина свега тога је, да уколико се у наредних месец дана не убаци у реку Љубовиђу најмање 10.000 м3 стена и да се она санира , а ту имамо трошкове  превоза стена , рад машина, што укупно  износи  око 10.милиона динара, тај новац немамао чиме улазимо у велики проблем. Уз то су нам све инвестиције обустављене иако је на састанку Владе премијер изричит био да предност имају општина Крупањ, Љубовија,М.Зворник, Б. Башта због малинастог и купинастог дела али  у летњем периоду ниједна машина у општину Љубовија није дошла. Поред свега требало би упутити допис за општину Љубовија и видети да ли је било који директор од тих предузећа било шта урадио. Сада је почела Ерозија и кренуло се у санацију од мале до велике бране код новоуређеног дела корита који је разрован комплетно и прети да ће вода да га пробије, чиме би цео град био поплављен. Четири месеца то није санирано и требало би уложити око 2.000 кубика стена али нема ни њихове кривице, када смо били у Министарству највећи проблем је био извор финансирања, јер уколико нема новца нека се изјасне да би занали шта да урадимо. Огромни проблеми су на локалним некатегорисаним путевима зато што је киша и оно што је санирано уништала комплетно. Да ли ће  неко из републичке Владе да помогне требало би око тога да се изјасне.  Обијаснићемо  грађанима да нема пара и да ћемо као локална самоуправа сами се сналазити, упознаћемо грађане због чега касни канцеларија за обнову. Највећи  проблем представљају клизишта и њима је објашњено да смо ми рурално  подручје, да нисмо поплављено подручје, него под клизиштима. Штета од поплава није била толика колика је била од клизиша. У штети од клизишта скупље је санирање него санирање кућа. Најв ећи проблем који је присутан  је то што се праве уступци појединим општинама и желили би да знамо параметре по којима се додбијају та средстава. Руднику Велики Мајдан се мора изаћи у сусрет, они су урадили један колектор био је договор између Владе Србије,  председника и представника и министра Велимира Илића, договорили смо се да један колектор ураде заједнички пола-пола, а Велики Мајдан је сам изфинансирао 100. хиљада еура поред штете коју је имао а та штета је била до милион еура.Поставком колектора се санира једно огромно клизиште а наношењем камења може се ићи према Селанцу. Општина Љубовија се простире на око 356 км2, мала је општина са малим буџетом. Ако је усвојен Закон лекс специјалис за обнову земље не видимо да смо добили неке бенефите од тога. Желели би да један закључак на нивоу Округа упути се и Влади, да Љубовија има огроман проблем и тражи помоћ, да ли ће добити новац из обавезне резерве средства, пошто се Министарство финансија изјаснило да то не може да уради. Обратили смо се Канцелаари за обнову и развој па су се и они изјаснили да нам не могу помоћи. Договорили смо се са министарком Зораном Михаиловић да се упути један допис Комисији за обнову, међутим ни после месец дана немамо никакав одговор. Постоји огроман проблем, пошто су дошли рачуни занаплату ми смо око 30. милиона динара сами регулисали,  остало је још око 15.милиона динара . Имамо пробем са инвестицијама које су започете у сарадњи са Дирекцијом за воде па рачуне морамо да платимо пола ми пола Дирекција, да не пропадне та инвестиција,  анализирамо да ли морамо да уђемо у кредит да би то регулисали.

Начелник Светомир Вешић је обећао да ће закључак ићи према Министарству државне управе и локалне самоуправи и који ће бити формулисан у правцу помоћи општини Љубовија и изјашњења да ли имасредстава да се плате обавезе које сте ви преузели током санација од штете, клизишта и поплава.

Ненад Ђурић – начелник Опште управе Града Шапца преко Валде Недељковића који је био задужен испред Града за ангажовање механизације у спречавању поплава у мају месецу неколико пута је упућен допис. Допис је  прослеђен Канцелари за обнову и развој и  Министарсву без портфеља задуженом  за европске интеграције да се од средстава из донација доделе средстава.  Допис је прослеђен  на три адресе преко Округа али одговора још нема. Пре петнаестак дана  обавељен је  надзор од стране Министарства пољопривреде, а ради се о водном инспектору који је дао мере и предлоге,  град је предузео мере око вођења рачуна о водама другог реда. Дирекција за пољопривреду преузела је на себе у своју надлежност формирање каналске мреже, формирање и добијање информација  где год постоји проблем од Добраве па до вода другог реда где је град надлежан, јер о ЦОКУ и Сави као водама првог реда води рачуна Србијаводе у сарадњи са Градом . Оно где је надлежан град постпљено је и све је доведено у исправно стање свих вода другог реда као врсту превентиве, у случају неких изненадних елементарних непогода. Дирекција за пољопривреду ће утврђено стање  које су добили од председника месних заједница присутпити директно или индиректно у  сређивање тих вода другог реда  да би стање било у складу са Законом о водама а по налогу водног инспектора.

Савет је усвојио два закључка:

  1. На предлог заменика председника општине Владимирци Дејана Нешића усвојен је Закључак којим се захтева од Србијавода да хитнопредузму радове на санацији насипа поред Саве у селу Прово, насип је током високог водостаја у мају месецу 2014 годоине оштећен.
  2. На предлог председника општине Љубовија Мирослава Мићића усвојен зе Закључак којим се предлаже Влади да хитно предузме мере и обезбеди средстава на измирењу обавезе које су настале током санација штета од поплава и клизишта у мају месецу 2014. године на територији општине Љубовија. Обавезе су настале према предузећима која су била ангажована на санацији горе наведених штета.

Четврта тачка дневног реда:

Светомир Вешић начелник Мачванског упрвног округа упознао је присутне о писму о намерама од директора водовода Ваљево и он је са начелником Колубарског округа био код мене и то је иницијатива за формирање предузећа које би се бавило набавком и производњом цеви за изградњу водовода и канализације.Копија писма о намерама је подељена присутним члановима Савета.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Thursday the 30th. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©