Print

  

Начелник округа:

- функционер –

Начелник округа у складу са Уредбом о управним окрузима ( '' Сл. гл. РС '' бр.15/2006)

  • усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе;
  • прати примену директива и инструкција које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе;
  • прати остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе и стара се о условима за њихов рад;
  • прати рад запослених у окружним подручним јединицама органа државне управе и предлаже руководиоцу државног органа покретање дисциплинског поступка против њих;
  • сарађује с подручним јединицама органа државне управе које врше послове државне управе на подручју Управног округа а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа;
  • сарађује са општинама и градовима ради побољшања рада окружних подручних јединица органа државне управе и подручних јединица органа државне управе које врше послове државне управе на подручју Управног округа а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа;

Орган државне управе доставља Начелнику управног округа директиве и инструкције које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе и извод из плана рада органа државне управе који се односи на план рада окружне подручне јединице.

Начелник управног округа за свој рад одговара министру за државну управу и Влади. Начелника поставља Влада на четири година, на предлог министра за послове управе, а сагласно Закону о државној управи.

Решењем Владе 24 број: 119-10884/2022 од 22.децембра 2022. године на период од четири година за начелника Мачванског управног округа са седиштем у Шапцу постављен је дипломирани официр полиције из Лознице Жељко Марјановић.

Контакт телефон:015/341-166,

е-mail>This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Friday the 21st. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©