Print

 

 

ОКРУЖНЕ ПОДРУЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ ОРГ.ДРЖ.УПРАВЕ:

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникације

-Одељење Тржишне инспекције са седиштем у Шапцу-

e-mail: rti.sabac@mtu.gov.rs

 

1.

 

 

 

 

Име и презиме инспектора

Телефони

 

Начелник

 

Миладинка Јовановић

 

015/346-992

064/8188071

Шеф

Владан Дугоњић

015/346-992

064/8188070

Инспектори

 

 

ШАБАЦ

Господар Јевремова бр.6

Драгослав Гагић

015/347-020

064/8188459

Радивоје Илинчић

 

015/347-020

064/8188450

Мирко Драгишић

 

015/347-020

064/8188460

Јелица Чачић-Божовић

015/347-020

064/8188458

Радмила Новаковић

 

     064/8188456           

Снежана Ковић-  Кртинић

064/8188457                   

Драгана Драгутиновић

 

064/8188454                   

 

   ЛОЗНИЦА

      Владе Зечевића бр.2

Миланка Грујичић

 

015/891-711

064/8188072

 

 

 

Миливој Красавац

 

015/874-756

064/8188464

МАЛИ ЗВОРНИК Краља Петра I бр.38

Слободан Ћирић

472-006

064/8188468

 

Ђорђе Јовановић

 

015/472-006

064/8188467

 

 

ЉУБОВИЈА

Војводе Мишића бр.45

Љубица Николић

 

015/661-887

064/8188466

КРУПАЊ Маршала Тита бр.2

 

 

Милија Пуљезевић

 

015/581-336 (лок. 108)

064/8188469

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

- Одсек Ветеринарске инспекције са седиштем у Шапцу –

e-mail:  vetinspekt@gmail.com

 

2.

ШАБАЦ

Војводе Путника бр.52

Мирко Веселиновић

 

015/360-400

064/8680419

Драган Тодоровић

 

015/345-618

064/8680420

 

 

 

 

Којичић Јасмина

 

 

015/345-618

064/8680126

Светлана Колић

 

 

015/345-618

064/8680423

ЛОЗНИЦА

Владе Зечевића бр.2

Јеремић Живко

 

015/891-684

064/8680425

Љиљана Вујић

 

015/889-576

064/8680426

 

КРУПАЊ Маршала Тита бр.2

 

Милован Глигорић

015/582-726

064/8680417

БОГАТИЋ

Мике Витомиривић бр.3

 

Дубравка Ристић- Гајић

015/7787-356

064/8680422

МАЛИ ЗВОРНИК Краља Петра I бр.38

Јелица Јовановић

 

015/472-255

064/8680428

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

- Одсек Пољопривредне инспекције са седиштем у Београду -

3.

ШАБАЦ Хајдук Вељкова бр.4-6

 

Владан Радовић


Горан Бошковић

 

015/343-364

064/8818503


064/0926927

 

МАЛИ ЗВОРНИК Краља Петра I бр.38

 

Весна Веловић - Јовановић

064/8818502

 

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

- Одсек Фитосанитарне инспекције са седиштем у Ваљеву -

4.

ШАБАЦ   Хајдук Вељкова бр.2-4

Мирослав Алексић

015/343-364

064/8818503

 

ЛОЗНИЦА

Владе Зечевић бр.2

Драгољуб Лазић

015/879-289

064/8818502

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

- Одељење за шуме и ловну инспекцију са седиштем у Београду -

5.

ШАБАЦ   Хајдук Вељкова бр.2-4

Александра Ђурковић

 064/8818649

БОГАТИЋ

Мике Витомиривић бр.3

 

Славка Добрисављевић

015/7787-356

064/8818657

 

КРУПАЊ Маршала Тита бр.2

 

Бранка Штефика

015/581-336 лок 108

064/8818661

МАЛИ ЗВОРНИК Краља Петра I бр.38

 

Олга Перић

015/472-255

064/8818659

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

- Одсек водне инспекције са седиштем у Краљеву -

6.

ШАБАЦ

Хајдук Вељкова бр.2-4

 

Гордана Јовановић

 

064/8235656

Министарсрво енергетике развоја и животне средине

 - Одсек заштите животне средине за Мачвански, Колубарски и Златиборски управни округ са седиштем у Шапцу -

7.

ШАБАЦ

Господар Јевремова бр.6/3

 

 

 

 

 

 

 

 

Шеф Бранислава Тешић

015/351-016

062/8866794

 

 

Драгослав Блажић

015/351-016

062/8866904

Драган Ђурић

015/351-016

062/8866793

 

Драгана Срдановић

 

 

015/351-016

062/8866796

МАЛИ ЗВОРНИК Краља Петра I бр.38

 

 

Лукић Нада

 

 

015/472-130

062/8866798

Министарство здравља

- Одсек санитарне инспекције са седиштем у Шапцу -

 

8.

ШАБАЦ Цара Душана бр.1/3

Шеф Др Борка Кокановић

015/341-659 и 341-660

Владан Рашић

 

015/341-659 и 341-660

Афродита Жунић

015/341-659 и 341-660

Гордана Мијаиловић

015/341-659 и 341-660

МАЛИ ЗВОРНИК Краља Петра I бр.38

 

Борка Тодоровић

015/472-130

064/8811126

Министарство здравља

- Одсек за инспекцијске послове –здравствена инспекција са седиштем у Чачку -

 

9.

ШАБАЦ Цара Душана бр.1/3

Драган Антонић

 

015/341-660

 

Министрство рада, запошљавања и социјалне политике

- Одељење инспекције рада са седиштем у Шапцу -

e-mail: sabac.ir@minrzs.gov.rs

 

10.

ШАБАЦ

Масарикова бр.31

Начелник Данило Недељковић

 

015/345-617

Драгица Аврамовић

015/345-617

Светлана Бионда

015/345-617

Зорица Вујић

015/345-617

Војин Јевремовић

015/345-617

Софија Нешковић

 

015/345-617

Наташа Павловић Симић

 

015/345-617

Љубомир Симић

 

015/345-617

ЛОЗНИЦА

Владе Зечевић бр.2

Богољуб Васић

 

015/871-284

Љиљана Гавриловић

 

015/871-284

Радомир Петровић

015/871-284

Министарство финансија и привреде

- Одељење туристичке инспекције  са седиштем у Београду  -

11.

ШАБАЦ

Господар Јевремова бр.6/3

Живадин Бошковић

015/347-020

ЛОЗНИЦА

Владе Зечевић  бр.2

 

 

 

 

Живорад Степановић

015/897-715

       

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Thursday the 9th. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©