Print

 

 

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

У оквиру Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине образован је Сектор за контролу и надзор, у коме се врше послови који се односе на:
- заштиту животне средине од загађивања
- заштиту и коришћење природних добара, ресурса и рибарства
- поступање у случају удеса
- прилагођавање рада инспекције за заштиту животне средине на свим нивоима у Републици Србији захтевима ЕУ
- израду извештаја и евиденција о спровођењу инспекцијског надзора
- учешће у припреми стручних основа у изради прописа
- инспекцијски надзор у области изградње и употребе грађевинских објеката од значаја за Републику
- надзор над повереним пословима
- поступање по жалбама на решење грађевинског инспектора
- инспекцијски надзор над применом одредаба Закона о планирању и изградњи из области просторног планирања, урбанизма и грађевине
- контрола донетих просторних планова, урбанистичких планова, урбанистичких пројеката и други послови из делокруга Сектора.

Ван седишта Министарства, у Мачванском управном округу са седиштем у Шапцу, у оквиру Сектора, послове обављају:
1. Инспектор за заштиту животне средине у области заштите и коришћења природних добара за Мачвански управни округ, НН, контакт: 015/351-016 и 351-017, улица Цара Душана 1/3 Шабац;
2. Инспектор за заштиту животне средине од загађивања за Мачвански управни округ, НН, контакт 015/351-016, улица Цара Душана 1/3 Шабац, НН, контакт 015/351-016, улица Цара Душана 1/3 Шабац;                                                       3. Инспектор за интегрисану дозволу за Мачвански управни округ, НН, контакт 015/351-016, улица Цара Душана 1/3.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Thursday the 9th. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©