Print

 

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ

 

Министарство финансија и привреде у свом саставу има Сектор туристичке инспекције, који у свом саставу има уже унутрашње јединице. Ван седишта су формирана одељења, при чему туристичка инспекција за Мачвански управни округ врши послове у оквиру Одсека Београд, Одељења туристичке инспекције Београд.

Туристичка инспекција врши надзор над применом:
- Закона о туризму ('Сл. Гласник РС' бр. 36/2009 и 88/2010)
- Закона о заштити потрошача ('Сл. Гласник РС' бр. 73/2010)
- Закона о оглашавању ('Сл. Гласник РС' бр.79/2005)
- Закон о јавним скијалиштима ('Сл. Гласник РС' бр. 46/2006),

- Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму (''Сл.гласник РС'', број 30/2010) као и других закона и подзаконских аката.

Туристички инспектори за Мачвански управни округ налазе се у:
- Шапцу, Живадин Бошковић, ул. Господар Јевремова 6/3, телефон 015/347-020; 064/8933-143;
- Лозници, ул. Карађорђева 4, тел. 015/891-715; Живорад Степановић 064/8933-111 и  Слободан Бесеровац 064/8933-137.

Сви поднесци (пријаве) насловљени овој инспекцији могу се доставити на адресу Мачванског управног округа, Господар Јевремова 6/3 15000 Шабац,- за Туристичку инспекцију.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Thursday the 9th. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©