Print

 

 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

 

Министарство правде и државне управе у свом саставу има Сектор за управни надзор у чијем саставу је Одељење управне инспекције. У оквиру Одељења формирана је Група управне инспекције Ужице, за подручје шире од подручја управног округа за Златиборски, Моравички, Рашки, Мачвански и Колубарски управни округ, са седиштем у Ужицу, улица Димитрија Туцовића 52. Надлежност управне инспекције је утврђена одредбама Закона о државној управи.

Управни инспектор у Ваљеву, 1 извршилац, контакт: 014/221-469

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Thursday the 9th. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.
Copyright 2012

©